Smart Working in de machinebouw

Veel bedrijven in de machinebouw zijn niet toekomstbestendig

Om toekomstbestendiger te worden is vooral aandacht nodig voor het personeel. Hoe motiveer je medewerkers voor innovatie? Hoe zorg je dat iedereen op de juiste plek zit? Hoe bereid je mensen voor op hun nieuwe taken? Paul Hörchner gaat in dit artikel in op Smart Working en geeft met 3 tips antwoorden voor de machinebouw.

Je organisatie toekomstbestendig maken, hoe doe je dat? Bekijk de drie tips.

De arbeidsmarkt voor technisch personeel was al krap en door de coronacrisis blijven de meeste mensen helemaal op hun plek zitten. Dat zet een rem op je innovatieplannen als je specialisten wilt aannemen. Alternatief is het potentieel van je eigen mensen beter benutten. Hoe doe je dat?  Hier drie tips.

1. Motiveer alle medewerkers voor innovatietrajecten

Maak duidelijk welke doelen innoveren heeft. Als je bijvoorbeeld machines voorziet van sensors genereren ze data voor nieuwe diensten als predictive maintenance. Zo creëer je een nieuwe bron van inkomsten en hoeft de service-afdeling niet meer achter de feiten aan te lopen.

Een ander voorbeeld is centraal en gestructureerd vastleggen van stuklijsten en werkplannen. Daardoor hoeven productiemensen de engineers niet meer van hun werk te houden bij een kopie–order. Laatste voorbeeld is modularisatie van aanbod. Hierbij leg je vast uit welke standaardcomponenten en opties machines samengesteld mogen worden. Daardoor zal de werkdruk bij engineers verder dalen, waardoor ze meer tijd krijgen voor structurele vernieuwing. Bovendien kan sales een order direct inschieten in plaats van te wachten tot engineering tijd voor ze heeft. Kortom, als je duidelijk maakt welke voordelen innovatie oplevert, krijg je medewerkers eerder mee.

2. Houd rekening met verschillen in ambities en competenties

Niet alle medewerkers staan even hard te trappelen om op een nieuwe manier te gaan werken. Identificeer daarom eerst mogelijke ambassadeurs binnen je bedrijf. Dat zijn vaak mensen die relatief jong en nog niet zo lang in dienst zijn. Die zijn lenig van geest en willen zich bewijzen door het voortouw te pakken bij vernieuwingen.

Andere mensen zitten al jaren op dezelfde plek en lijken geen behoefte aan verandering te hebben. Toch zijn ook zij misschien in beweging te brengen. De ambities van medewerkers kun je tijdens persoonlijk gesprekken inventariseren. Denk aan iemand die de competenties en senioriteit heeft om een managementfunctie te vervullen, maar met het vak bezig wil blijven. Wellicht is voor zo iemand een takenpakket te creëren waar dat ook mogelijk blijft. Andere mensen zijn misschien huiverig voor automatisering van taken omdat ze denken dat hiermee hun baan op het spel komt te staan. Een goed gesprek kan ze duidelijk maken dat ze zich hierdoor juist als echte kenniswerker kunnen bewijzen.

3. Zorg dat mensen goed voorbereid zijn op hun nieuwe taken

Welke kennis en vaardigheden hebben medewerkers nodig om een innovatietraject succesvol te implementeren? Door de stormachtige snelle technologische ontwikkelingen is de lesstof van een HBO WTB opleiding al snel achterhaald. Bovendien lopen vakgebieden steeds meer in elkaar over. Vroeger had je alleen mechanical en elektrical engineering. Tegenwoordig moet je ook verstand van software hebben en kunnen programmeren bij het maken van een functioneel ontwerp. Denk in dit verband aan de nieuwe mogelijkheden voor simulatie door digital twinning en virtual commissioning. Verder worden de CAD-programma’s steeds geavanceerder. Het is dus zaak om medewerkers regelmatig bij te scholen zodat ze klaar zijn voor innovatietrajecten. Ook interne uitwisseling van kennis is belangrijk. Faciliteer dit door medewerkers hiervoor uren te geven en kennissessies te organiseren. Bespreek regelmatig met elkaar wat relevante technologische ontwikkelingen zijn. Daarnaast biedt externe samenwerking kansen om kennis binnen te halen. Participeer bijvoorbeeld in allianties of fieldlabs rond innovatieve initiatieven. Verder zijn cursussen in managementvaardigheden een must voor toekomstige leidinggevenden. En uiteraard moet voor dit alles voldoende opleidings- en scholingsbudget vrijgemaakt worden.

Maak tijd voor concrete stappen naar toekomstbestendigheid

De dagelijkse drukte kan alle tijd van het management en de medewerkers opeisen. Maar bedrijven die niet bezig blijven met innoveren worden al snel ingehaald door concurrenten die dat wel doen. Zet als management team daarom steeds zichtbare bakens uit voor vernieuwing van producten of processen. Maak duidelijk wat dat oplevert voor het bedrijf én de medewerkers. Moedig ze aan om ook zelf met initiatieven te komen. Laat ze elkaar en hun manager uitdagen. En vraag vooral waar ze energie van krijgen. Dan leg je de basis voor een toekomstbestendige organisatie.

smartworking in de machinebouw

Blijf op de hoogte