image blog Solid Edge P&ID

P&ID: is een ‘kladje’ nog voldoende?

Er hangt een klant aan de lijn. Hij is geïrriteerd. Er zitten weer fouten in het verstuurde P&ID schema. Beschaamd leg je de telefoon neer en bel je je collega engineer. Hij zou toch de laatste wijzigingen doorvoeren in het schema? Verwarring alom, waar is in hemelsnaam de nieuwste versie gebleven? Je kunt het niet maken om de klant weer te bellen om te vragen wat er ook alweer veranderd moest worden… En krijgen de productiemedewerkers eigenlijk wel een juist en leesbaar schema voor hydrauliek en pneumatiek? Of moeten ze dit uit het hoofd erin klussen? Herkenbaar? In de praktijk loop je bij het opstellen van een P&ID of een hydraulisch en pneumatisch schema, regelmatig tegen allerlei problemen aan. Maak het jezelf gemakkelijk door gebruik te maken van de juiste tools!

De behoefte groeit

In het algemeen bieden branche standaarden en of normen geen pasklare oplossing voor hetgeen je wilt bereiken met je P&ID schema, met als gevolg dat iedereen het doet op zijn eigen manier. In veel gevallen wordt een P&ID in elkaar gezet met relatief eenvoudige tools als Autocad, Visio en Powerpoint die daar eigenlijk niet voor geschikt zijn, met alle gevolgen van dien. Dat terwijl de behoefte aan een professioneel P&ID schema alleen maar groter wordt. Klanten worden steeds veeleisender dus je kunt niet meer aankomen met een slordig uitgewerkt A4-tje. Ook om voor installaties de benodigde certificering te krijgen worden tegenwoordig vaak hoge eisen gesteld aan het P&ID schema.

Praktische problemen

Een P&ID schema is er voor zowel extern als intern gebruik. Een volwaardig schema, waarin staat beschreven hoe een installatie functioneel werkt, is fijn voor de sales omdat het voor potentiele klanten inzichtelijk maakt wat ze precies gaan krijgen en wat het gaat kosten. Als je echter nog in het offerte stadium zit, zijn wijzigingen aan de orde van de dag en gaat een schema heel vaak heen en weer. In een statisch ‘houtje touwtje’ schema is het erg lastig om dergelijke wijzigingen door te voeren: dat is frustrerend voor de sales omdat die al onder spanning moet werken én de kans is groot dat er fouten worden gemaakt. Daarnaast is het niet eenvoudig om bij te houden wat de laatste versie is: door alle tussentijdse aanpassingen zie je al snel door de bomen het bos niet meer.

Maar ook als je als bedrijf hydraulische en pneumatische schema’s moet opstellen voor je eigen installaties is het van belang dat dit goed gebeurt, zowel in 2D als in 3D. Een 3D ontwerp maakt immers exact duidelijk hoe je het geheel moet aansluiten. Idealiter zet je het 2D schema dan ook om in een volledig uitgewerkt 3D ontwerp maar nu gebeurt dit regelmatig niet omdat het ontzettend veel werk is. Verder is er vaak onnodig veel overleg nodig tussen engineers onderling omdat schema’s die er liggen, niet duidelijk en/of compleet zijn: denk bijvoorbeeld aan onvolledige stuklijsten. We kennen klanten die medewerkers om die reden fysiek bij elkaar zetten. Dat kan echter niet voorkomen dat er regelmatig irritaties optreden…

Het gebeurt ook dat er nog fouten zitten in de schema’s waarmee wordt gewerkt. Men vertrouwt dan eigenlijk volledig op de kennisdragers in de organisatie: vanuit hun ervaring weten zij het in de uitvoering meestal wel op te lossen. Het is echter niet efficiënt en het is ook niet echt motiverend voor je medewerkers om voortdurend herstelwerkzaamheden uit te moeten voeren. Het is toch vervelend als een servicemonteur bijvoorbeeld bij een reparatie de cilinder verkeerd aansluit omdat vanuit het bestaande 2D schema niet helder was hoe dat precies moest, of onverwacht tot de ontdekking komt dat hij drie warmtewisselaars moet vervangen in plaats van de twee die in het schema stonden. Wat doe je bovendien als de ‘oude rotten in het vak’ vertrekken en/of nieuwe medewerkers in dienst treden naarmate je organisatie groter groeit?

De oplossing: tools van Solid Edge

Veel van bovengenoemde problemen kun je voorkomen door gebruik te maken van de juiste tools. We hebben het dan over de modular plant oplossingen van Solid Edge; Solid Edge Piping Design, Xpresroute en P&ID Design. Vooral deze laatste biedt oplossingen voor de hier bovengenoemde situaties. De belangrijkste voordelen van Solid Edge P&ID op een rij:

  1. Het in rap tempo doorvoeren van wijzigingen is geen enkel probleem doordat er sprake is van een intelligent schema. De lijnen tussen de symbolen bewegen automatisch mee als er aanpassingen worden gedaan, dus de flexibiliteit is optimaal en het risico dat er fouten worden gemaakt is tot een minimum beperkt.
  2. De componenten zijn gekoppeld aan diepere lagen van informatie, in de vorm van een database met o.a. specificaties van de pijplijnen waar je te allen tijde toegang toe hebt tijdens het creëren van het 2D schema. Dat voorkomt veel onnodig tussentijds overleg tussen betrokken engineers.
  3. Het sluit naadloos aan op Solid Edge Piping Design, waardoor je het 2D schema uit Solid Edge P&ID Design snel en eenvoudig kunt omzetten in een 3D leidingenontwerp.
Gijs Kappen

Gijs Kappen

Portfolio Developer

Blijf op de hoogte