Smart sensors & IoT in de machinebouw

Machines als datagenerator

Machinebouwers verwachten dat het gebruik van smart sensors en IoT grote impact zal hebben op hun verdienmodellen. Dat blijkt uit een recente benchmark van Siemens Digital Industries Software. 

Bedrijven in de maakindustrie kunnen zich steeds minder onderscheiden in prijs en kwaliteit. Daarom verschuift de aandacht naar de dienstverlening. Een relatief nieuwe mogelijkheid hiervoor is het monitoren van apparaten op afstand. Hiervoor wordt het Internet-of-Things gebruikt in combinatie met sensortechnologie. Volgens onderzoek van IDC zullen er in 2025 naar schatting 41,6 miljard apparaten met een IoT connectie zijn. Hoe kan de machinebouw inspelen op deze ontwikkeling? Paul Hörchner gaat in zijn Linkedin artikel van deze week in op onderstaande drie vragen die omhoog komen bij dit thema:

Hoe kun je de data van ‘connected machines’ benutten?

Denk hierbij aan de inrichting van je service afdeling hoe kunnen zij slim gebruik maken van data die komt van sensoren van machines.

Hoe regel je de communicatie met machines bij de klant?

Om machines connected te maken is software nodig. Welke is geschikt en hoe zit het met het IoT-besturingssysteem?

Hoe creëer je een uniform platform voor data-analyse?

Verschillende afdelingen willen gebruik maken van de machinedata en hun bevindingen delen met anderen binnen het bedrijf. Helaas hebben afdelingen vaak eigen systemen en lokale databases. Er is dus behoefte aan connectiviteit met en tussen deze puntoplossingen. Maar het is niet handig als iedereen z’n eigen koppelingen maakt. Dan gaat het overzicht verloren. Hoe organiseer je dit dan wel?

Lees het hele artikel voor de toelichting op deze 3 vragen.

van data kennis maken

Blijf op de hoogte