Technical Publications

Technische documentatie: tijd voor interactieve 3D-manuals

In de praktijk beginnen machinebouwers pas met het maken van een manual als de machine al klaar is voor verzending. Daarnaast kan een ontwerp tussentijds aangepast worden. Zeker bij complexe apparatuur kan het leveringsproces hierdoor grote vertraging oplopen. Dat maakt het een ‘hell of a job’ om de documentatie actueel te houden. Bovendien is 2D-documentatie op papier niet altijd even duidelijk. De oplossing is even simpel als doeltreffend: start met het maken van interactieve handleidingen vanuit het bestaande 3D model.

Het probleem van technische documentatie op papier

Het kost enorm veel tijd en moeite om op een traditionele manier technische documentatie te maken en actueel te houden. Doorgaans worden afbeeldingen vanuit het CAD-programma geëxporteerd en gebruikt in tekstverwerkingsprogramma’s. Wanneer een machine verandert moet ook het hele manual doorgespit en aangepast worden. Extra complicatie is dat er vaak verschillende versies van machines zijn. Bovendien zijn geschreven instructies niet altijd even overzichtelijk en begrijpelijk. Verder kunnen handleidingen zoek raken. Door dat alles besteden engineers gemiddeld 5,5 uur per week aan het maken van technische documentatie en het beantwoorden van vragen. Bedenk daarbij dat er niet alleen technische documentatie nodig is voor het onderhoud, maar ook voor de productie en de installatie.

Risico’s voor de leversnelheid en de service

Het is geen optie om het maken van technische documentatie uit te stellen (of helemaal niet te maken). De Europese Commissie heeft hiervoor ondubbelzinnige richtlijnen opgesteld: de documentatie is een integraal onderdeel van de leveromvang. Bovendien verhogen ontbrekende of onvolledige manuals de onderhoudskosten en gebruikersrisico’s. Servicemensen kennen niet elke machine. Als de documentatie tekort schiet, zijn zij teveel tijd kwijt aan reparaties of vervanging van onderdelen en is de kans groter dat ze fouten maken. Dat ondergraaft de klanttevredenheid want stilstand van machines kan grote gevolgen hebben voor de productie.

De meerwaarde van interactieve 3D handleidingen

De basis voor de tools om interactieve handleidingen te maken zijn 3D modellen die engineers met een CAD programma zoals Solid EdgeSolid Edge ontwerpen. Hieruit zijn elementen te selecteren die de eindgebruiker van een manual vanuit elk gezichtspunt kan bekijken. Naast rotatie behoren ook exploded views van een component tot de mogelijkheden. Aan deze interactieve 3D visuals zijn instructies te koppelen, bijvoorbeeld voor het vervangen van een onderdeel. Door die instructies in de juiste volgorde te plaatsen, maak je snel en eenvoudig een manual, waarbij de software automatisch een inhoudsopgave toevoegt. Deze vorm van technisch documenteren is niet alleen handig en overzichtelijk voor servicemedewerkers en klanten. Het wordt ook veel eenvoudiger om veranderingen in een machine door te voeren in de technische documentatie. In plaats van een compleet nieuwe papieren handleiding te maken, hoeven alleen de aanpassingen in het 3D-model verwerkt te worden is de vernieuwde versie direct digitaal te publiceren.

Gevolgen voor de processen en bedrijfsresultaten

  • Geen vertraging in de levering: normaal wordt een technisch schrijver pas ingeschakeld wanneer een machine al gemaakt is. Nu schrijft hij parallel aan de ontwerpfase een manual door in overleg met engineering metadata-teksten te linken aan elementen en exploded views van het 3D-model. Dat voorkomt last-minute werk omdat het volgende project al weer gestart is. Bovendien kan de factuur eerder verstuurd worden.
  • Alle documentatie is direct voorhanden: de service afdeling en klanten hoeven niet meer op zoek te gaan naar papieren manuals omdat technische documentatie digitaal beschikbaar is (bijvoorbeeld via een touch screen dat aan de machine is gekoppeld). Bovendien kunnen ze snel doorklikken naar de gezochte component en 3D-afbeeldingen of exploded views vanuit elk gezichtspunt bekijken.
  • Geen extra werk bij aanpassingen: wanneer een machine verandert wordt hoeft geen compleet nieuwe papieren manual meer geproduceerd te worden. In plaats daarvan kan deze vanuit het 3D-model geactualiseerd en online gepubliceerd worden.
  • Ook bruikbaar voor productie en installatie: de software is niet alleen voor service en klanten inzetbaar, maar ook voor medewerkers die het ontwerp moeten produceren en installeren. Omdat ze beschikken over interactieve 3D documentatie met daaraan gekoppelde instructies is alles meteen duidelijk en hoeven ze engineering niet meer lastig te vallen.

Kortom, de overstap naar interactieve 3D-handleidingen versnelt en verbetert je bedrijfsprocessen, waardoor de productiviteit stijgt terwijl de faalkosten dalen.

Gijs Kappen

Gijs Kappen

Portfolio Developer

Blijf op de hoogte