Ontwerpregels definiëren verkort doorlooptijd

Onze klant maakt droogtorens die op verzoek van de eindgebruiker in verschillende maten worden uitgevoerd. Hierdoor moet voor elke maat opnieuw een complete droogtoren worden berekend op sterkte en stijfheid. Dit geeft een langere doorlooptijd in engineering bij onze klant en voegt elke keer kosten toe aan het product.

Enginia heeft een serie berekeningen uitgevoerd om de invloed van onderdelen op de sterkte en stijfheid te onderzoeken. Hoe groot is bijvoorbeeld de invloed van de verstevigingsringen? Door deze uitkomsten met elkaar te relateren, zijn er ontwerpregels opgesteld. Met deze ontwerpregels valt elke variant binnen de criteria die aan een droogtoren wordt gesteld.

Onze klant kan nu met deze ontwerpregels, zonder nieuwe berekeningen te laten doen, een goede droogtoren produceren. Dit scheelt uitbesteedkosten maar door de ontwerpregels ook veel interne engineering uren.

1D simulatie verschildruk vaststellen leidingsysteem

Onze klant heeft regelmatig zogenaamde pigs in zijn leidingen systeem. (pig is een apparaat dat in de pijpleiding inspecties uitvoert, voortgedreven door vloeistof dat door de pijpleiding wordt geperst) Het is onduidelijk hoe snel een pig kan voortbewegen, zonder schade aan te richten in bochten en in het eindstation (de pig trap). Hoe sneller een pig door een pijpleidingsysteem kan, hoe sneller het leiding systeem weer in gebruik genomen kan worden.

Met 1D simulatie heeft Enginia een rekensheet opgesteld om de verschildruk te berekenen waarbij een pig nog met een veilige snelheid door de bochten kan. Tevens hebben we in FEMAP een impactberekening gedaan waarin we een te snel varende pig in een bocht hebben gesimuleerd. Uit de berekening bleek dat bij verschillende pig ontwerpen, er schade ontstaat in de bochten. Op basis van deze berekeningen is een voorstel gedaan waaraan een pig ontwerp moet voldoen en hoeveel drukverschil de pig mag hebben in aanloop naar een bocht.

Onze klant is nu is staat de schade van pigging significant te verkleinen en daarmee ook de gevolgschade en stilstand van zijn leidingsysteem. De klant kan tevens aan zijn onderaannemers aangeven wat de voorwaarden zijn om zijn leidingsysteem zonder schade te onderzoeken.

Vaststelling flensafmeting door wijziging normeringen

Een groep baggeraars heeft in onderling overleg een nieuwe norm opgesteld voor de leidingen die zij gebruiken om van het schip naar de wal gaan. Door deze norm kunnen de baggeraars nu onderling materiaal uitwisselen. Tijdens het baggeren verandert de wanddikte van de buis echter sterk door slijtage. Deze slijtage heeft invloed op de spanningen die ontstaan bij de verbindingsflenzen tussen de buisdelen. Voor de baggeraars was het onduidelijk hoe de flensafmetingen zouden moeten zijn om zowel bij een nieuwe als bij een gebruikte buis nog de genormeerde krachten aan te kunnen.

Enginia heeft de variabelen met invloed op de flens onderzocht. Voor alle variabelen zijn Eindige Elementen Berekeningen (FEM) uitgevoerd. Tevens zijn er een serie what if scenario’s doorgerekend in een parametrisch model in Simcenter met een gekoppeld CAD en XLS model. Door gebruik te maken van de kracht van Simcenter om alle varianten van een parametrisch model te kunnen doorrekenen, is deze opdracht in een kwart van de tijd uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek van Enginia is dat de baggeraars nu met zekerheid een pijpleiding systeem kunnen maken waarbij alle baggeraars er zeker van zijn dat de pijpen voldoen, ook als door slijtage de wanddikte sterk is afgenomen.

Berekening contra gewichten laadarm

De klant heeft een laadarm die in het werk is gereviseerd met nieuwe contragewichten. De vraag is of de laadarm nog voldoet met deze nieuwe contra gewichten, omdat anders een compleet nieuwe laadarm geïnstalleerd moet worden.

Enginia heeft 5 standen van de laadarm berekend, waar onder een windbelasting berekening met stormkrachten. Voor alle spanningsconcentraties die buitende norm vielen, is een oplossing gegeven aan de klant. Tevens heeft Enginia een probleem met knik opgelost. De laadarm is opnieuw doorgerekend waardoor aangetoond is dat de laadarm nu binnen de criteria opereert.

Het resultaat is dat met zeer beperkte aanpassingen (lage kosten) deze laadarm nog jaren mee kan. De gebruiker heeft de zekerheid dat de gereviseerde laadarm veilig is. Hiermee is een grote investering in een nieuwe laadarm voorkomen.