Ontwerpregels definiëren verkort doorlooptijd

Onze klant maakt droogtorens die op verzoek van de eindgebruiker in verschillende maten worden uitgevoerd. Hierdoor moet voor elke maat opnieuw een complete droogtoren worden berekend op sterkte en stijfheid. Dit geeft een langere doorlooptijd in engineering bij onze klant en voegt elke keer kosten toe aan het product.

Enginia heeft een serie berekeningen uitgevoerd om de invloed van onderdelen op de sterkte en stijfheid te onderzoeken. Hoe groot is bijvoorbeeld de invloed van de verstevigingsringen? Door deze uitkomsten met elkaar te relateren, zijn er ontwerpregels opgesteld. Met deze ontwerpregels valt elke variant binnen de criteria die aan een droogtoren wordt gesteld.

Onze klant kan nu met deze ontwerpregels, zonder nieuwe berekeningen te laten doen, een goede droogtoren produceren. Dit scheelt uitbesteedkosten maar door de ontwerpregels ook veel interne engineering uren.

1D simulatie verschildruk vaststellen leidingsysteem

Onze klant controleert zijn leidingnet regelmatig van binnenuit met intelligente elektronische apparatuur. Om te kunnen bepalen welke maximale snelheid acceptabel is met deze intelligente apparatuur, heeft Enginia onderzoek hiernaar gedaan.

Dat is belangrijk om te weten want tijdens de inspectie is de leiding in gebruik. Met 1D-simulatie heeft Enginia een rekensheet opgesteld waarmee aan de hand van de verschildruk over de intelligente apparatuur de vertaling naar snelheid in theorie kan worden bepaald.

Tevens hebben we in FEMAP een berekening gedaan waarin de intelligente apparatuur met hoge snelheid door een bocht gaat. Op basis van deze berekeningen is een voorstel gedaan waaraan het ontwerp van de apparatuur moet voldoen en hoeveel drukverschil die mag hebben in aanloop naar een bocht. Onze klant is nu in staat deze wijze van intelligent inspecteren te optimaliseren.

Vaststelling flensafmeting door wijziging normeringen

Een groep baggeraars heeft in onderling overleg een nieuwe norm opgesteld voor de leidingen die zij gebruiken om van het schip naar de wal gaan. Door deze norm kunnen de baggeraars nu onderling materiaal uitwisselen. Tijdens het baggeren verandert de wanddikte van de buis echter sterk door slijtage. Deze slijtage heeft invloed op de spanningen die ontstaan bij de verbindingsflenzen tussen de buisdelen. Voor de baggeraars was het onduidelijk hoe de flensafmetingen zouden moeten zijn om zowel bij een nieuwe als bij een gebruikte buis nog de genormeerde krachten aan te kunnen.

Enginia heeft de variabelen met invloed op de flens onderzocht. Voor alle variabelen zijn Eindige Elementen Berekeningen (FEM) uitgevoerd. Tevens zijn er een serie what if scenario’s doorgerekend in een parametrisch model in Simcenter met een gekoppeld CAD en XLS model. Door gebruik te maken van de kracht van Simcenter om alle varianten van een parametrisch model te kunnen doorrekenen, is deze opdracht in een kwart van de tijd uitgevoerd.

Het resultaat van het onderzoek van Enginia is dat de baggeraars nu met zekerheid een pijpleiding systeem kunnen maken waarbij alle baggeraars er zeker van zijn dat de pijpen voldoen, ook als door slijtage de wanddikte sterk is afgenomen.

Berekening contra gewichten laadarm

De klant heeft een laadarm die in het werk is gereviseerd met nieuwe contragewichten. De vraag is of de laadarm nog voldoet met deze nieuwe contra gewichten, omdat anders een compleet nieuwe laadarm geïnstalleerd moet worden.

Enginia heeft 5 standen van de laadarm berekend, waar onder een windbelasting berekening met stormkrachten. Voor alle spanningsconcentraties die buitende norm vielen, is een oplossing gegeven aan de klant. Tevens heeft Enginia een probleem met knik opgelost. De laadarm is opnieuw doorgerekend waardoor aangetoond is dat de laadarm nu binnen de criteria opereert.

Het resultaat is dat met zeer beperkte aanpassingen (lage kosten) deze laadarm nog jaren mee kan. De gebruiker heeft de zekerheid dat de gereviseerde laadarm veilig is. Hiermee is een grote investering in een nieuwe laadarm voorkomen.