25 inzichten op één dag: The purpose of smart innovation

Hoeveel inzichten kun je op 1 dag verzamelen over innovatie, simulatie en engineering? Op het door Enginia op 15 september georganiseerde jaarlijkse Enginia Event lagen er minimaal 25 voor het oprapen. In vier parallelle sessies werden presentaties en workshops door medewerkers van Enginia en maar liefst elf externe specialisten gegeven.

“Eén dag per jaar willen we onze klanten en hun collega’s uit de maakindustrie inzichten bieden op het gebied van innovatie”, zegt Paul Hörchner, directeur van Enginia. “Door de dag te verdelen in drie streams – directie, analisten en engineers – kunnen we vanuit verschillende invalshoeken dagelijkse vraagstukken met de bijbehorende oplossingen belichten. De directie stream richt zich op visie, mensen en financiën, de analisten stream gaat over simulatie en eindige elementen analyses en de engineering stream laat de concrete software oplossingen zien die we hebben op het gebied van CAD, CAM en PDM.” 

Enginia Event