Enginia is gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid.

Met trots kunnen wij melden dat wij opnieuw NEN 4400 zijn gecertificeerd. Hiermee voldoet Enginia aan de normen van deze certificering en zijn we opgenomen in het Register Normering Arbeid.

Het SNA-Keurmerk

Dit zogenoemde SNA-keurmerk, is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid én opdrachtgevers van werk te beperken. SNA staat voor Stichting Normering Arbeid. Naast Engineeringorganisaties vallen ook detacheerders en payrollondernemingen onder dit het keurmerk omdat ook zij arbeid ter beschikking stellen.

Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. (bron: https://www.normeringarbeid.nl/)

Wat betekent dit

Als opdrachtgever voor detachering– en/of engineering activiteiten, wil je ervan op aan kunnen dat wij betrouwbaar zijn en de afgesproken kwaliteit leveren. Dat we onze verplichtingen ten aanzien van het inlenen van werknemers en het uitvoeren van projecten nakomen en dat wij hierbij de privacy-  en veiligheidsregels in acht nemen. Met registratie in het Register Normering Arbeid is dit aantoonbaar, omdat er bij de tweejaarlijkse inspectie uitgebreid gekeken wordt naar onze processen, de personeel- en financiële-administratie en of we ons aan de diverse wetten en regels houden.

Na een intensieve inspectie is Enginia weer voor minimaal 6 maanden NEN 4400 gecertificeerd. Op naar de volgende!

Stichting Normering Arbeid

Blijf op de hoogte