Solid Edge Parametriseer training

Seriematige producten zijn zeer geschikt om te sturen vanuit een hoofdbestand doordat nieuwe wijzigingen in één keer kunnen worden doorgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de tekentijd wordt gereduceerd. In de parametriseer training wordt er aandacht besteed aan de verschillende methoden van parametrisch modelleren en het maken van parametrische samenstellingen.

Inhoud

  • Variable Table
  • Part Copy
  • Family Of Parts
  • Assembly Sketches
  • Link to Excel

Gewenste voorkennis:

  • Basiskennis Solid Edge

Inclusief:

  • Certificaat of Bewijs van deelname
  • Siemens gecertificeerde trainer
  • Geheel verzorgde lunch
  • Trainingsmateriaal op USB-Stick

Prijs per persoon: € 744,-   |   Aantal dagen: 1   |    Doelgroep: Engineers

Het betreft hier een klassikale training welke doorgang vindt bij minimaal 3 deelnemers.