NX CAD Trainingen

NX CAD Fundamental Processes

Deze NX training omvat de essentiële NX processen die nieuwe gebruikers zullen gebruiken bij het maken en bewerken van parametrische onderdelen.

bekijken

NX Sheet Metal

De NX Sheet Metal training is ontwikkeld voor ingenieurs die lineaire plaatwerkproducten maken. Alle functies van plaatwerk worden behandeld in deze training.

bekijken

NX CAD Surface Modeling Processes

De training is bedoeld om het proces te bewaken van het ontwikkelen van vrije vormdelen die worden geupdate en vervolgens soepel doorgevoerd…

bekijken