Wat is innovatie?

Innovatie is het doelgericht sterk verbeteren van producten en betekent een duidelijke stap voorwaarts. Innovatie gaat vaak gepaard met een goed idee en een behoorlijke inspanning om het idee uit te werken. Hierdoor blijven bedrijven voorop lopen in hun markt, kunnen ze kosten verlagen of zelfs in andere markten doorbreken (disruptie). Na een innovatie is er vaak een relatief lange periode van rustige doorontwikkeling of engineering waarin problemen die naar voren zijn gekomen bij de eerste serie, worden opgelost. Duidelijke innovaties tijdens de industriële revolutie zijn de stoommachine, de elektromotor en de transistor. En veel innovaties zijn gebaseerd op het toepassen van nieuwe wetenschappelijke inzichten uit de wiskunde, natuurkunde of scheikunde.

Competenties voor innovatie

Innovatie combineert twee competenties: de kennis en creativiteit om een goed idee te krijgen én de vaardigheid en het doorzettingsvermogen om het idee praktisch inzetbaar te maken.

  1. De competentie voor innovatie, het goede idee, heeft ruimte nodig.
    Goede ideeën ontstaan in een omgeving waar actief en open aan een onderwerp wordt gewerkt, zoals een bedrijf dat actief bezig is met zijn producten en zijn klanten. Echter moeten de mensen die goede ideeën bedenken niet met de dagelijkse problemen bezig zijn. Ze moeten de mogelijkheid hebben om in alle rust verder te denken dan de order van vandaag of de problemen in de fabriek. Vaak zie je deze mensen dus op een aparte R&D afdeling.
  2. De competentie voor innovatie, het praktisch inzetbaar maken, vergt ervaring in ontwikkelen van een product dat af is.
    Er moeten allerlei oplossingen worden gezocht om het nieuwe idee om te zetten in een praktisch en maakbaar product. De mensen die hiermee bezig zijn moeten juist gedreven worden door deadlines en klantorders om het product niet perfect te laten worden, maar juist goed genoeg.
Wat is innovatie